News

Dne 12. října se již tradičně konal IV. ročník mezioborového diabetologického sympozia v Hradci Králové.

Published 13th April 2017

Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Účast na akci byla v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.

Published 26th March 2017

Jako organizátor medicínských kongresů a seminářů s odbornou tématikou reagujeme tímto na bezprostřední potřebu lékařů a lékárníků, účastníků našich odborných akcí, a to prakticky, jasně, přehledně a aktuálně shrnout farmakoterapii ve vybraných medicínských oborech s důrazem na inovace léčby či farmakoinovace v rámci daného oboru.

Published 26th March 2017

XXXIX. PRACOVNÍ DNY RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE, se konaly ve dnech v Kroměříži.

Published 30th January 2017

Odpolední odborný seminář na téma Novinky v endokrinologii se uskutečnil 15. 2. 2017 v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Odborným garantem akce byl prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. 

Published 30th January 2017

Pozvánka na odborné vzdělávací semináře 2017. 

Published 21st January 2017

Cyklus seminářů "AKUTNÍ STAVY v interních oborech" se konal v Olomouci, Brně a Praze.

Published 31st October 2016

We are currently translating this page to English. The content will be available soon. We apologize for any inconvenience this may cause.

Published 15th October 2016

We are currently translating this page to English. The content will be available soon. We apologize for any inconvenience this may cause.

Published 1st October 2016

Page 3 of 4