News

Vážení lékaři,
zveme Vás na VI. cyklus jarních diabetologických seminářů, který pro Vás připravujeme a proběhne v únoru a březnu 2018. 

Published 7th January 2018

Dne 11. října proběhl v prostorách Vinárny na zámku Mělník odborný seminář.
MUDr. Jiří Březina, Metabolické centrum s.r.o., Mělník.

Published 6th October 2017

54. dny nukleární medicíny, se uskutečnily ve dnech 20.–22. 9. 2017 v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně.

Published 10th September 2017

Dne 12. října se již tradičně konal IV. ročník mezioborového diabetologického sympozia v Hradci Králové.

Published 13th April 2017

Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Účast na akci byla v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.

Published 26th March 2017

Jako organizátor medicínských kongresů a seminářů s odbornou tématikou reagujeme tímto na bezprostřední potřebu lékařů a lékárníků, účastníků našich odborných akcí, a to prakticky, jasně, přehledně a aktuálně shrnout farmakoterapii ve vybraných medicínských oborech s důrazem na inovace léčby či farmakoinovace v rámci daného oboru.

Published 26th March 2017

XXXIX. PRACOVNÍ DNY RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE, se konaly ve dnech v Kroměříži.

Published 30th January 2017

Odpolední odborný seminář na téma Novinky v endokrinologii se uskutečnil 15. 2. 2017 v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Odborným garantem akce byl prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. 

Published 30th January 2017

Pozvánka na odborné vzdělávací semináře 2017. 

Published 21st January 2017

Page 3 of 4