II. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením "Interdisciplinární problémy diabetologie ze 3 úhlů", 2015

II. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením

  • 23. 10. 2015 — 24. 10. 2015
    Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové

Photos