Endokrinologie v kazuistikách V. ročník

Každý si připraví svůj příspěvek z praxe, o který se chce podělit s kolegy a předat svou zkušenost a vlastní poučení druhým. Je možné otevřít i nejasné případy, kdy naopak z diskuse s kolegy si můžeme odnést rady pro další postup.

  • 9. 9. 2022
    Samechov u Chocerad

 

9. 9. 2022 • Hotel Samechov
Samechov č. 50, 257 24 Chocerady

 

Odborní garant:
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast na vzdělávací akci bude v rámci celoživotního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.