Endokrinologie v kazuistikách II

Vzdělávací seminář se zaměřením na endokrinologii

  • 13. 9. 2019
    Srby u Tuchlovic

 

V pátek 13.9.2019 se konal v hotelu Astra v Srbech u Tuchlovic druhý ročník semináře Endokrinologie v kazuistikách II.

Pořadatel:
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Odborní garant:
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

Vzdělávací akce byla zařazena do registru mezi vzdělávací akce dle Stavovského předpisu č. 16.

Photos