Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

Mezioborový seminář

  • 13. 3. 2019
    Praha

Termín konání:

středa 13. 3. 2019

Místo konání:

Lékařský dům, přednáškový sál
Sokolská 490/31, Praha 2

Pořadatel:

1. LF UK a III. interní klinika VFN ve spolupráci s ČES ČLS JEP, ČDS ČLS JEP a ČGPS ČLS JEP.

Odborní garanti:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA,
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


▪ Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16.

▪ Akce je zapsána v centrálním registru akcí ČLK.

▪ Účast na vzdělávací akci je v rámci systému postgraduálního vzdělávání oceněna 6 kreditními body pro lékaře.

▪ Každý účastník obdrží po skončení vzdělávací akce osvědčení (certifikát) o účasti na akci.

 

Bližší informace včetně odborného programu naleznete na

www.graviseminare.cz

Files
endokrinopatie v DM v těhotenství_seminar pozvanka.pdf
86.17 kB
Download