III. ročník kongresu Novinky ve farmakoterapii interních onemocnění, 2017

III. ročníku odborně edukačního celostátního kongresu Novinky ve farmakoterapii interních onemocnění proběhl dne 6.9. 2017 v Praze HOTELU AMBASSADOR.

  • 6. 9. 2017
    PRAHA 1, HOTEL AMBASSADOR - VÁCLAVSKÉ NÁM. 5–7

Odborné zaštítění kongresu i letos převzal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSC., MBA, III. interní klinika VFN, Praha, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Odbornými garanty tematických bloků byli pak přední specialisté:

Akce byla určena především těm, kdo se chtějí průběžně a kvalitně vzdělávat, udržovat znalosti v aktuálním dění nejen v oboru, který je jejich doménou, ale i v oborech bezprostředně souvisejících, či těm, u nichž se předpokládá, že budou moci plně prakticky využít nabité informace ve své každodenní praxi. Kongres byl tedy určen primárně interním lékařům, praktickým lékařům a lékárníkům. Ve svém způsobu pojetí, principu připravených přednášek a interakcí s odborným terénem, byla pak tato akce, svého typu ojedinělou v rámci nabídky odborných kongresů ČR.

Photos