AKUTNÍ STAVY v interních oborech, 2017

Odbornou záštitu nad odpoledním cyklem seminářů převzal pan prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky VFN a LF UK v Praze, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Odbornými garanty tematických bloků jsou pak přední specialisté vybraných odborných bloků Pneumologie, Kardiologie a Diabetologie.
Akce je určena především těm, kdo se chtějí průběžně a kvalitně vzdělávat, udržovat znalosti v aktuálním dění nejen v oboru, který je jejich doménou, ale i v oborech bezprostředně souvisejících. Přední odborníci odprezentují nejčastější příčiny vzniku akutních stavů ve vybraných oborech a jejich řešení.
Cyklus seminářů je tedy určen primárně interním lékařům, praktickým lékařům a lékárníkům.

  • 7. 2. 2017
    Olomouc - Bea centrum, sál Alfa
  • 14. 2. 2017
    Brno - BVV, Pavilon A3, sál Morava
  • 21. 2. 2017
    Praha - KC Vavruška, Palác Charitas

Těšíme se na vaši účast, registrujte se včas!
http://www.akutnistavy.cz/registrace 

Photos