RECYF IV, 2015

V roce 2015 se uskutečnil čtvrtý ročník výjezdního zasedání Registru pacientů s cystickou fibrózou, které pořádal Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol a 2. LF UK v Praze ve spolupráci s Centrem CF FN Motol a 2. LF UK v Praze. Konference RECYF IV se již tradičně uskutečnila za výrazné podpory společnosti Chiesi CZ s.r.o..

  • 6. 11. 2015
    Praha 1, Autoklub ČR - Opletalova 29

Photos