Endokrinologie v kostce

Předmětem semináře je bližší propojení mezioborové spolupráce z řad specialistů zabývající se problematikou léčby endokrinologických onemocnění. Tento ročník navazuje již na několikáté setkání mladých endokrinologů při řešení různorodých kazuistik. Náplní současného semináře je zaměření se na problematiku onemocnění štítné žlázy z pohledu operatérů a patologů a jeden vhled do složité problematiky mnohočetných endokrinních neoplazií.

  • 4. 10. 2022
    Ostrava

ODBORNÝ GARANT:
MUDr. Kateřina Himmelová, MBA
Diabetologie - endokrinologie Dien Centrum -
Hi-dent s.r.o a endokrinologie
Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice


POŘADATEL A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Pharma PM ve spolupráci s Interním oddělením
Nemocnice Agel - Vítkovická nemocnice Ostrava


POD ZÁŠTITOU:
prim. MUDr. Miroslava Kodajová
MUDr. David Bartoš
Interní oddělení a endokrinologie
Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice

 

Quality Hotel Ostrava City
Hornopolní 3313, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz