II. ročník kongresu Novinky ve farmakoterapii interních onemocnění, 2016

Oba kongresy i letos odborně zaštiťoval pan prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSC., MBA, III. interní klinika VFN, Praha, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Odbornými garanty tematických bloků byli pak přední specialisté jednotlivých oblastí medicíny ČR.
Ve svém způsobu pojetí, principu připravených přednášek a interakcí s odborným terénem, byla tato akce, svého typu ojedinělou v rámci nabídky odborných kongresů ČR.
Celková účast na kongresu 585 lékařů a NLZP.

  • 7. 9. 2016
    Praha 1, Hotel Ambassador - Václavské nám. 5–7
  • 8. 9. 2016
    Brno, BVV - Pavilon A, sál Rotunda - Výstaviště 405/1

Fotografie