VII. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením

 

Vážení,
přijměte, prosím, pozvání k účasti na již tradiční VII. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením, které pro Vás připravujeme na 4. září 2020 v Hradci Králové.

 

Registrace na sympozium otevřena od 1. dubna ZDE

 

Odborný program připravujeme.
Další informace naleznete k sympoziu naleznete na webu ZDE

 

Sympozium se koná pod záštitou
Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy
děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.,
a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c..

Odborným garantem je doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře a lékárníky.

Files
pozvanka_DL.pdf
88.9 kB
Download
Comments

    Zatím zde nejsou žádné komentáře.

Add comment