Jak se však ukázalo, dlouholetá tradice oboru diabetologie v Hradci Králové přinesla i trvající poptávku po podobné odborné akci.

VI. ročník Mezioborového sympozia se bude konat v pátek 6.září 2019 v Hradci Králové v hotelu Nové Adalbertinum.

 

Odborný garant:
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
vedoucí subkatedry diabetologie Katedry interních oborů LF UK
III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

Sympozium se koná pod záštitou
prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D., děkana LF UK v Hradci Králové a
prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c., ředitele FN v Hradci Králové

 

Nové webové stránky sympozia jsou spuštěny, na stránkách naleznete odborný program, registrace je spuštěna.

 

Registrace

 

Sledujte naše webové stránky nebo přímo web sympozia, na kterém najdete aktuální informace k sympoziu. Na tomto webu najdete i archiv předchozích ročníku.
www.sympohk.cz/
Těšíme s vámi v září na viděnou v Hradci Králové.

Files
Odborný program.pdf
1.44 MB
Download
Comments

    Zatím zde nejsou žádné komentáře.

Add comment