Mezioborový seminář

Termín konání:

středa 13. 3. 2019

Místo konání:

Lékařský dům, přednáškový sál
Sokolská 490/31, Praha 2

 

Pořadatel:

1. LF UK a III. interní klinika VFN ve spolupráci s ČES ČLS JEP, ČDS ČLS JEP a ČGPS ČLS JEP.

Odborní garanti:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA,
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.


▪ Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16.

▪ Akce je zapsána v centrálním registru akcí ČLK.

▪ Účast na vzdělávací akci je v rámci systému postgraduálního vzdělávání oceněna 6 kreditními body pro lékaře.

▪ Každý účastník obdrží po skončení vzdělávací akce osvědčení (certifikát) o účasti na akci.

Files
endokrinopatie a DM v těhotenství_seminar_pozvanka.pdf
86.17 kB
Download
Comments

    Zatím zde nejsou žádné komentáře.

Add comment