Kongres ČSNM - 51. dny nukleární medicíny 2014

Výbor České společnosti nukleární medicíny nás v roce 2014 pověřil zorganizováním našich 51. Dnů nukleární medicíny. Pro toto setkání jsme vybrali nově zrekonstruovaný Kongres hotel Jezerka, který se nachází v krásném prostředí Chráněné krajinné oblasti Železné hory v blízkosti Sečské přehrady u města Chrudimi.

  • 12. 11. 2014 — 14. 11. 2014
    Hotel Jezerka, Seč-Ústupky

Photos