Odborný seminář v Mělníku, 2017

Dne 11. října proběhl v prostorách Vinárny na zámku Mělník odborný seminář.
MUDr. Jiří Březina, Metabolické centrum s.r.o., Mělník.
Zaštiťuje doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D., II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha.

  • 11. 10. 2017
    Zámek Mělník

Harmonogram akce
od 16:30 hod. do 17:00 hod.: Registrace na seminář, uvítání účastníků
od 17:00 hod. do 19:00 hod.: Odborný program, diskuze
od 19:00 hod. do 20:00 hod.: Večeře

1/ Úvodní slovo : Mgr. Veronika Kroupová, Společnost Merck Praha
2/ Téma : „Historie císařského řezu“, prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
3/ Diskuze
4/ Téma : „Zvýšená aktivita sympatiku“, doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D., II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
5/ Diskuze
6/ Odborné sdělení společnosti Merck s.r.o., Mgr. Veronika Kroupová
7/ Závěrečná diskuze