Naše služby

Ceny a úhrady léčivých přípravků

Příprava strategie postupu v řízení o stanovení/změně maximální ceny a výše a podmínek úhrady, včetně zajištění odborných podkladů pro přípravu strategie, Příprava žádosti o stanovení/změnu maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, vlastní vedení správního řízení a realizace běžných procesních úkonů.

Právní servis k LP

příprava smluv mezi držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotní pojišťovnou

právní posouzení právních vztahů v rámci správního řízení o registraci léčivých přípravků, řízení o   stanovení/změně/zrušení maximální ceny a výše a podmínek úhrady  

Právní servis k registračnímu zařízení a farmakovigilanci