Naše služby

Marketing, vzdělávání

- Uvedení nových produktů na trh
- Premarketingové přípravy
- Produktový marketing
- Sales

Uvedení produktů na trh 

Premarketingové přípravy 

Produktový marketing

Sales 

Systém vzdělávání pro sektor zdravotnictví

Cíl vzdělávání: 

Management osobnostního rozvoje

Rozvoj osobnostních dovedností

Rozvoj znalostí, teorie managementu

Rozvoj manažerských dovedností

Posilování speciálních dovedností

 

Pharma Product Management:
„Marketing a sales jsou spojené nádoby. Jedna bez druhé nikdy neutvoří dokonalý celek. Obchodní zástupce tedy musí svůj produkt nejen dobře znát, ale také jej umět prodat.“