DIABETES MELLITUS

VIII. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením

  • 3. 9. 2021
    Hradec Králové

Vážení,

připravujeme pro vás další ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením DIABETES MELLITUS,

který se bude konat 3. září 2021 v Hradci Králové.

 

Odborným garantem sympozia je paní  doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.,

vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové.

 

Webové stránky sympozia ZDE

Registrace jsou již spuštěny